Hvordan man definerer ensomhet er så forskjellig:
Man kan være ensom som person, noe alle av oss kan føle på i forskjellige faser i livet.
Man kan være ensom ved at man er alene;  altså har ingen eller vil ikke ha kontakt med hverken slekt, venner eller evt annen omgangskrets.
Eller ved at man sitter ensom og forlatt i ett rom, mens de andre i husstanden befinner seg fordelt på flere andre rom i huset/ Naustet. Av disse alternativene er nok de to første de vanskeligste, men det siste er minst til  like mye til ettertanke som de to første.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende