Samvetet er der
for å seie oss kva som er rett
og kva som er gale.
Men det seier sjeldan frå
før det er for seint.
Samvetet burde
skamme seg!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende